Επιστροφές – Evanthis Art Gallery

Evanthis Art Gallery - Επιστροφές

Aκύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αυτή αποσταλεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί, τότε η ακύρωση δεν είναι δυνατή. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελιάς δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την αποδοχή της Evanthis Art Gallery  και σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων της Evanthis Art Gallery

Επιστροφές

Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος και μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία  αγοράς τους, μπορείτε προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς, και το ίδιο το προϊόν (συμπεριλαμβανόμενης της συσκευασίας του)  να επιστραφεί και να ζητήσετε την άμεση αντικατάστασή του, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η εγγύηση προϊόντων δεσμεύει την υπογράφουσα  εταιρία καθώς και οποιονδήποτε μελλοντικό διάδοχο αυτής εξ οποιαδήποτε αιτίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται με υπευθυνότητα δική σας, όπως για παράδειγμα:

1. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, χτύπημα, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψη υγρών.

2. Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της Evanthis Art Gallery.

Add to cart